מחקרים 25.01.2016

האם נוגדי דכאון פוגעים ביעילות של טמוקסיפן?

במחקר מקיף טיפול בנוגדי דכאון שונים לא גרע מיעילותו של טמוקסיפן במניעת השנויות של ממאירות או הופעה של שאת בשד השני בנשים שהחלימו מסרטן שד

האם תרופות אנטי דכאוניות מפחיתות את יעילותה של טמוקסיפן (Tamoxifen) במניעת השנות סרטן שד? זו השאלה שעמדה במוקד המחקר של קבוצת חוקרים אמריקאיים אשר בדקו את ההשפעה של טיפול בתרופות נוגדות דיכאון (בפרט, פרוקסטין) על הסיכון להשנות סרטן שד בחולות שהחלימו מהממאירות ונטלו טמוקסיפן כטיפול משלים מניעתי. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת Journal of National Cancer Institute.

במחקר נכללו 16,887 חולות סרטן שד (בדרגות TNM של 0-II) אשר אובחנו בין השנים 1996-2007, טופלו בהצלחה והמשיכו ליטול טמוקסיפן כאמצעי מניעתי משלים. החשיפה הוגדרה כאחוז ימי החפיפה, קרי נטילה של טמוקסיפן ותרופה נגד דכאון (פרוקסטין, מעכבים סלקטיביים אחרים של ספיגת סרוטונין חוזרת, נוגדי דכאון טריציקליים, ועוד) במקביל.

מתוך 16,887 נשים 8,099 נטלו נוגדי דיכאון, 2,946 נשים פיתחו סרטן שד במהלך 14 שנות מעקב. החוקרים לא זיהו סיכון מוגבר מובהק סטטיסטית להשנות סרטן שד בקרב נשים שנטלו במקביל טמוקסיפן ופרוקסטין. עבור עליות של 25%, 50% ו-75% באחוז ימי החפיפה בין נטילת שתי התרופות, הסיכונים היחסיים היו 1.06 (95% רווח סמך = 0.98-1.14, P=0.09)י, 1.13 (95% רווח סמך = 0.98-1.30, P=0.09) ו-1.20 (95% רווח סמך = 0.97-1.49, P=0.09), בהתאמה, הסיכונים היחסיים פחתו ל-0.94 (95% רווח סמך = 0.81-1.10, P=0.46)י, 0.89 ( 95% רווח סמך = 0.66-1.20, P=0.46) ול-0.85 (95% רווח סמך = 0.54-1.32, P=0.46) עד השנה החמישית. השיעורים האבסולוטיים של הארעות סרטן שד בקרב נשים שנטלו פרוקסטין במקביל לטמוקסיפן ונשים שנטלו טמוקסיפן בלבד היו דומים. גם תרופות נוגדות הדיכאון האחרות לא נקשרו להשפעה שלילית על יעילותה של טמוקסיפן.

לסיכום, טיפול חופף בטמוקסיפן ובנוגדי דיכאון (בפרט פרוקסטין) אינו כרוך באינטראקציה שלילית בעלת מובהקות סטטיסטית, יעילותו של טמוקסיפן במניעת השנות סרטן שד או הופעה של ממאירות בשד השני אינה מושפעת, על פניו, מטיפול אנטי דכאוני.

מקור:

Reina Haque, Jiaxiao Shi, Joanne E. Schottinger, Syed A. Ahmed, T. Craig Cheetham, Joanie Chung, Chantal Avila, Ken Kleinman, Laurel A. Habel, Suzanne W. Fletcher, and Marilyn L. Kwan Tamoxifen and Antidepressant Drug Interaction in a Cohort of 16 887 Breast Cancer Survivors
JNCI J Natl Cancer Inst (2016) 108 (3): djv337 doi:10.1093/jnci/djv337 First published online December 1, 2015 (8 pages)

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  טמוקסיפן,  תרופות נגד דכאון,  SSRI,  פקסט,  פרוקסטין
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות