מחקרים 27.01.2016

אאוזינופיליה אחרי טיפול אנטיביוטי – סימן אזהרה או ממצא לוואי?

במחקר פרוספקטיבי 25% מחולים שקיבלו טיפול אנטיביוטי תוך ורידי פיתחו אאוזינופיליה, כשליש מהמקרים לוו בתגובות סיסטמיות ואף תסמונת DRESS

(אילוסטרציה: shutterstock)

טיפול אנטיביוטי סיסטמי גורם לעתים לאאוזינופיליה. בחלק גדול מהמקרים מדובר בתופעה אתסמינית, חולפת ונעדרת כל משמעות קלינית, אולם במקרים אחרים העליה באאוזינופילים מקדימה תופעות של רגישות יתר בדרגות חומרה שונות, ובחלק קטן מהמקרים האאוזינופיליה מופיעה כחלק מתסמונת DRESS שבין סימניה – פריחה, חום, תפיחות ורגישות קשרי לימפה, עליה בתפקודי כבד, עליה בספירה הלבנה וירידה בספירת הטסיות ועוד. התסמונת נושאת שיעורי תמותה של כ 10%. על רקע הדברים חוקרים מהמחלקה לאלרגיה ואימונולוגיה בבית החולים הכללי של מסצ'וסטס ערכו מחקר פרוספקטיבי בנסיון לקבוע את שכיחותה, את הסימנים המנבאים ואת השלכותיה של אאוזינופיליה המושרית על ידי טיפול אנטיביוטי פראנטרלי. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת Journal of Allergy and Clinical Immunology.

עוקבת המחקר כללה חולים שקיבלו טיפול אנטיביוטי במתן תוך ורידי במסגרת אמבולטורית ועברו ספירת דם אחת לפחות במהלך הטיפול. החוקרים השתמשו במודלים רבי-משתנים של קוקס לסיכונים יחסיים על מנת לנתח את ההשפעה של מאפיינים דמוגרפיים ושל החשיפה לאנטיביוטיקה על אאוזינופיליה ועל תגובות רגישות-היתר העוקבות. מקרים של פריחה, אאוזינופיליה ותסמינים מערכתיים (תסמונת DRESS) זוהו ואובחנו באופן פרטני.

מתוך 824 מטופלים (60% גברים; גיל חציוני – 60 שנים; משך טיפול חציוני – 41 ימים) אצל 210 (25%) אובחנה אאוזינופיליה, עם שיא ספירת אאוזינופילים חציונית של 726/mL (טווח בין-רביעוני: 594-990mL). השימוש בואנקומיצין, פניצילין, ריפמפיצין ולינזוליד נמצא קשור לסיכון יחסי גבוה יותר לאאוזינופיליה. תגובות רגישות-יתר זוהו בקרב 64 (30%) מתוך 210 המטופלים עם אאוזינופיליה, כולל פריחה (n=32), פגיעה כלייתית (n=31) ופגיעה כבדית (n=13). מטופלים עם אאוזינופיליה היו בעלי סיכון גבוה משמעותית לפתח פריחה (סיכון יחסי 4.16; 95% רווח סמך, 2.54-6.83; P<0.0001) ופגיעה כלייתית (סיכון יחסי 2.13; 95% רווח סמך, 1.36-3.33; P=0.0009) אבל לא פגיעה כבדית (סיכון יחסי 1.75; 95% רווח סמך, 0.92-3.33; P=0.09). תסמונת DRESS אובחנה  ב-7 (0.8%) מתוך 824 המטופלים; 4 (57%) מהם טופלו בואנקומיצין.

אאוזינופיליה המושרית על ידי טיפול אנטיביוטי תוך ורידי מופיעה ברבע מהמטופלים בקירוב. כשליש מהם עלולים לפתח פריחה, פגיעה כלייתית ופגיעה כבדית שניתן ליחס לרגישות יתר לטיפול הפראנטרלי. מספר לא זניח של מקרי תסמונת DRESS מדגיש את הצורך במעקב אחר חולים עם אאוזינופיליה, בייחוד לאחר טיפול בואנקומיצין.

מקור:

Peripheral blood eosinophilia and hypersensitivity reactions among patients receiving outpatient parenteral antibiotics Blumenthal, Kimberly G. et al. Journal of Allergy and Clinical Immunology , Volume 136 , Issue 5 , 1288 - 1294.e1

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  אאוזינופיליה,  DRESS,  אלרגיה,  רגישות יתר,  פריחה,  לימפאדנופתיה,  אנטיביוטיקה
תגובות