מחקרים 23.05.2016

נשים צעירות שטרם ילדו והמשכיות השימוש באמצעי מניעה הפיכים ארוכי טווח

מחקר מקיף מגלה כי החשש משיעורי התמדה נמוכים באמצעי מניעה ארוכי טווח, כגון התקנים תוך רחמיים ושתלים תת עוריים, בקרב נשים צעירות שטרם ילדו איננו מוצדק

בעבודה שתוצאותיה פורסמו בכתב העת Obstetrics & Gynecology חוקרים מאוניברסיטת וושינגטון בסנט לואיס ביקשו לבחון את הקשר בין גיל צעיר של נשים והעדר ילדים למידת המשכיות השימוש באמצעי מניעה הפיכים ארוכי טווח – (long-acting reversible contraceptive (LARC.

החוקרים ערכו ניתוח משנה של מחקר עוקבה תצפיתי Contraceptive CHOICE Project בו נכללו 9,256 נשים פעילות מינית בגיל הפוריות. הניתוח הנוכחי התמקד בשיעור ההתמדה בשימוש בהתקנים תוך רחמיים ושתלים תת עוריים בקרב נערות שטרם ילדו בהשוואה לנשים בוגרות, מבכירות או ולדניות. הניתוח בוצע בקבוצות שסווגו על פי גיל, מספר לידות ומשתנים אישיים תוך שימוש בניתוח רב משתני בכדי להעריך את הקשר בין גיל ומספר לידות לדבקות בטיפול.

במדגם הנוכחי נכללו 6,106 משתתפות מהן 863 בנות 14 עד 19. שיעור המשכיות השימוש באמצעי מניעה הפיכים ארוכי טווח בחודש ה 12 למעקב היו דומים בכל קבוצות הגיל-לידות עם טווח ערכים שנע בין 82% ל 86%. בניתוח על פי מודל הסיכונים היחסיים של קוקס נשים שטרם ילדו שהשתמשו בהתקן נחושת תוך רחמי או שתל תת עורי נטו להפסיק את השימוש בהם בשיעורים גבוהים מנשים שילדו (התקן נחושת: יחס סיכון מתוקנן 1.76, 95% רווח בר סמך 1.13-2.73, שתל תת עורי: יחס סיכון מתוקנן 1.89, 95% רווח בר סמך 1.35-2.64). הקשר לא הודגם בקרב המשתמשות בהתקנים תוך רחמיים המכילים לבונורגסטרל (יחס סיכון מתוקנן 1.16). גיל מתחת ל 20 לא נקשר להפסקת הטיפול לאחר 12 החודשים (יחס סיכון 0.95, 95% רווח בר סמך 0.74-1.22).

החוקרים מסכמים כי שיעורי המשכיות השימוש באמצעי מניעה הפיכים ארוכי טווח היו גבוהים ודומים לרוחב שכבות הגיל ומספר הלידות של הנשים. החוקרים מדגישים כי הרופאים אינם צריכים להרתע מלהמליץ על שיטות LARC למניעת הריון לנשים שטרם ילדו מתוך חשש להפסקת שימוש מוקדמת או הענות נמוכה.

מקור:

Obstet Gynecol. 2015 Oct;126(4):823-9. doi: 10.1097/AOG.0000000000001036.
Young Age, Nulliparity, and Continuation of Long-Acting Reversible Contraceptive Methods.
Abraham M1, Zhao Q, Peipert JF.

http://journals.lww.com/greenjournal/pages/articleviewer.aspx?year=2015&issue=10000&article=00021&type=abstract

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  אמצעי מניעה ארוכי טווח,  התקן תוך רחמי,  IUD,  לבונורגסטרל,  שתל תת עורי
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות