מחקרים 04.04.2017

האם משך הטיפול האנטיביוטי הניתן לחולים המאושפזים עם דלקת ריאות תואם להנחיות?

במחקר שנערך בארצות הברית נמצא כי רק ב- 14% מהמקרים משך הטיפול תאם להנחיות הקליניות, כאשר במרבית המקרים הטיפול ניתן למשך זמן ארוך מהמומלץ, בעיקר כהמשך טיפול פומי לאחר שחרור מאשפוז

לפי הנחיות קליניות ישנה המלצה למשך טיפול אנטיביוטי קצר ככל הניתן בדלקת ריאות נרכשת בקהילה שאינה מסובכת, על מנת להפחית היווצרות של חיידקים עמידים. מחקר רב מרכזי נערך בארצות הברית על מנת לבדוק מהו משך הטיפול האנטיביוטי שניתן לחולים המאושפזים עם דלקת ריאות.

נתונים נאספו מרשומות של כ- 30 מרכזים רפואיים ליוצאי צבא (Veterans Affairs medical centers) בארצות הברית, בנוגע לחולים ששוחררו מאשפוז עם אבחנה של דלקת ריאות נרכשת בקהילה (community-acquired pneumonia; CAP) ללא סיבוכים, או של דלקת ריאות נרכשת במוסדות (healthcare-associated pneumonia; HCAP). משך טיפול מתאים ל- CAP ללא סיבוכים הוגדר כ- 5 ימים. משך טיפול מתאים ל- HCAP הוגדר כ- 8 ימים. המדדים שנבדקו היו משך הטיפול במתן תוך ורידי ומשך הטיפול הפומי במהלך אשפוז, משך הטיפול הפומי שהומלץ עליו בשחרור, שיעורי זיהום בקלוסטרידיום דיפיצילה, ושיעורי תמותה.

כ- 1,739 אשפוזים על רקע דלקת ריאות נכללו לצורך ניתוח הנתונים, מתוכם כ- 1,195 על רקע CAP, ו- 544 על רקע HCAP. מתוך אלו, ב- 13.9% מהמקרים (6.9% ממקרי ה- CAP ו- 29.0% ממקרי ה- HCAP) משך הטיפול תאם את ההנחיות הקליניות. משך הטיפול החציוני היה 4 ימים (3-6 ימים) לטיפול אנטיביוטי תוך-ורידי באשפוז, יום אחד (0-3) לטיפול פומי באשפוז, ו- 6 ימים (4-8) להמשך טיפול אנטיביוטי פומי לאחר השחרור. CDI היה נדיר, אך נראה בשיעור גבוה יותר בקרב מטופלים שטופלו בהתאם להנחיות. משך הטיפול לא נמצא קשור לשיעורי אשפוזים חוזרים או תמותה.

החוקרים מסכמים כי ברוב המקרים, משך טיפול אנטיביוטי שניתן לחולים שאושפזו עם דלקת ריאות נרכשת בקהילה היה ארוך מהמומלץ לפי הנחיות קליניות. רובו של הטיפול ה"עודף" שניתן, היה כהמשך טיפול פומי לאחר שחרור מאשפוז.

מקור:

Madaras‐Kelly, K. J., Burk, M., Caplinger, C., Bohan, J. G., Neuhauser, M. M., Goetz, M. B., ... & Cunningham, F. E. (2016). Total duration of antimicrobial therapy in veterans hospitalized with uncomplicated pneumonia: results of a national medication utilization evaluation. Journal of Hospital Medicine11(12), 832-839.‏

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת ריאות נרכשת בקהילה,  הנחיות קליניות,  חיידקים עמידים
תגובות