מחקרים 03.07.2017

הקרנות קודמות והפעילות הקלינית והרעילות של pembrolizumab בטיפול בNSCLC

מחקרים טרום-קליניים מצאו כי הקרנות מגבירות את התגובה החיסונית כנגד הגידול. המחקר בא להעריך את השליטה במחלה והרעילות הריאתית בחולי סרטן ריאות שאינו מסוג תאים קטנים (non-small-cell lung cancer, NSCLC) שעברו הקרנות טרם קבלת pembrolizumab

שיטות
המחקר העריך חולי NSCLC מתקדם שטופלו במסגרת ניסוי שלב 1 KEYNOTE-001 במרכז רפואי בודד (University of California, ארה"ב). החולים היו בגיל 18 ומעלה, עם מצב תפקודי (performance status) של 0/1 לפי דירוג Eastern Cooperative Oncology Group, עם תפקוד איברים מספק וללא היסטוריה של pneumonitis. החולים קיבלו pembrolizumab במינון של 2 מ"ג לק"ג או 10 מ"ג לק"ג מדי שלושה שבועות, או 10 מ"ג לק"ג מדי שבועיים, עד להתקדמות המחלה, רעילות לא-קבילה או אחת מהסיבות האחרות להפסקת הטיפול שהוגדרו בפרוטוקול הניסוי. תגובת המחלה ורעילות ריאתית הוערכו באופן פרוספקטיבי על סמך גרסה 4.0 של קריטריוני Immune-related Response Criteria and Common Terminology Criteria for Adverse Events בהתאמה. המטרה העיקרית של ניסוי KEYNOTE-001 הייתה להעריך את הבטיחות, פרופיל תופעות הלוואי והפעילות נוגדת הגידול של pembrolizumab.

עבור הניתוח השניוני, המשתתפים חולקו לתת-קבוצות על מנת להשוות את המשתתפים שעברו הקרנות קודם לטיפול ב- pembrolizumab ולאלו שלא. המטרה העיקרית שלנו הייתה לקבוע האם הקרנות קודמות משפיעות על ההישרדות ללא-התקדמות (progression-free survival), ההישרדות הכוללת (overall survival) והרעילות הריאתית בחלוקה לפי יעוד האוכלוסייה לקבל טיפול (intention to treat).

ממצאים
בין 22 במאי 2012 ל-11 ביולי 2014, 98 חולים גויסו לניסוי והחלו בטיפול ב-pembrolizumab. משתתף אחד נשר מהמעקב. 42 (43%) מ-97 המשתתפים עברו הקרנות מסוג כלשהו טרם קבלת המחזור הראשון של pembrolizumab.י38 (39%) מ-97 המשתתפים עברו הקרנות חוץ-גולגלתיות ו-24 (25%) קיבלו הקרנות לבית החזה. חציון משך המעקב אחר החולים ששרדו עמד על 32.5 חודשים (טווח בין-רבעוני [IQR]:י29.8-34.1 חודשים).

ההישרדות ללא-התקדמות הייתה ארוכה יותר במובהק באלו שעברו קודם לכן הקרנות מסוג כלשהו בהשוואה לאלו שלא עברו הקרנות (יחס סכנה [hazard ratio, HR]:י0.56 [רווח בר-סמך של 95%: 0.36-0.91]; P=0.019; חציון ההישרדות ללא-התקדמות: 4.4 חודשים [רווח בר-סמך של 95%: 2.1-8.6 חודשים] לעומת 2.1 חודשים [1.6-2.3 חודשים]), ועבור חולים שעברו בעבר הקרנות חוץ-גולגלתיות, בהשוואה לאלו שלא עברו קודם לכן הקרנות חוץ גולגולתיות (HR:י0.50 [0.30-0.84];י P=0.0084;י6.3 [2.1-10.4] חודשים לעומת 2.0 [1.8-2.1] חודשים).

ההישרדות הכוללת במטופלי pembrolizumab הייתה ארוכה יותר במובהק באלו שעברו קודם לכן הקרנות כלשהן בהשוואה לאלו שלא עברו הקרנות קודם לכן (0.58 [0.36-0.94]; P=0.026; 10.7 [6.5-18.9] חודשים לעומת 5.3 [2.7-7.7] חודשים) ועבור אלו שעברו קודם לכן הקרנות חוץ גולגלתיות, בהשוואה לאלו שלא עברו קודם לכן הקרנות כאלו (0.59 [0.36-0.96]; P=0.034; 11.6 [6.5-20.5] חודשים לעומת 5.3 [3.0-8.5] חודשים). ב-15 (63%) מ-24 המשתתפים שעברו קודם לכן הקרנות לבית החזה נמצאה רעילות ריאתית מתועדת כלשהי בהשוואה ל-29 (40%) מ-73 המשתתפים שלא עברו קודם לכן הקרנות לבית החזה. שלושה (13%) מהמשתתפים שעברו קודם לכן הקרנות לבית החזה סבלו מרעילות ריאתית הקשורה לטיפול, בהשוואה למשתתף בודד (1%) מאלו שלא עברו הקרנות כאלו; שכיחות רעילות ריאתית הקשורה לטיפול בדרגה 3 או יותר הייתה דומה (משתתף אחד בכל קבוצה).

פרשנות
הנתונים מציעים כי טיפול קרינתי קודם בחולי NSCLC מתקדם מאריך את ההישרדות הכוללת וההישרדות ללא-התקדמות במטופלי pembrolizumab, בהשוואה לחולים שלא עברו הקרנות קודם לכן, וכרוך בפרופיל בטיחות מניח את הדעת. יש צורך בניסויים קליניים נוספים לחקירת שילוב זה על מנת לקבוע את אסטרטגיית הטיפול המיטבית עבור חולי NSCLC מתקדם.

מקור: 

Shaverdian N, Lisberg AE, Bornazyan K, et al. Previous radiotherapy and the clinical activity and toxicity of pembrolizumab in the treatment of non-small-cell lung cancer: a secondary analysis of the KEYNOTE-001 phase 1 trial. The Lancet Oncology [Internet] 2017 [cited 2017 Jun 4];0(0). Available from:

נושאים קשורים:  מחקרים,  pembrolizumab,  NSCLC
תגובות