הריון וסרטן שד 07.08.2017

רמות הורמוני מין בדם בתחילת ההריון מנבאים את הסיכון להתפתחות עתידית של סרטן שד

מחקר עוקבה שבדי מצא כי רמות פרוגסטרון גבוהות בדם בתחילת ההריון מנבאות סיכון נמוך לסרטן שד חיובי לקולטנים לאסטרוגן ופרוגסטרון, בעוד שרמות טסטוסטרון גבוהות בדם בתחילת ההריון מנבאות סיכון גבוה למחלה זו. עם זאת, לרמות האסטרוגן בדם במהלך ההריון אין השפעה על הסיכון לסרטן שד עתידי

הריון (אילוסטרציה)
הריון (אילוסטרציה)

הריונות ומספר הלידות (parity) קשורים לסיכון עוקב לסרטן שד. נתונים אפידמיולוגיים וניסיוניים מציעים כי להורמוני מין סטרואידלים במהלך ההריון יש תפקיד בסיכון לפתח סרטן שד.

בוצע מחקר מקרה-ביקורת מקונן בעוקבת אמהות בצפון שבדיה (1975-2007). נשים שנמצאו מתאימות למחקר סיפקו דגימת דם במהלך 20 השבועות הראשונים להריון הראשון שלהן, אשר הוביל ללידה במועד. המחקר הנוכחי כלל 223 מקרים ו- 417 ביקורות מותאמות (לפי גיל ומועד איסוף דגימת הדם).

סטטוס קולטן לאסטרוגן (ER) וקולטן לפרוגסטרון (PR) היה ידוע בכל המקרים; מידע לגבי סטטוס קולטן לאנדרוגן (AR) היה ידוע ב- 41% מהמקרים (92 מטופלות). הורמוני מין סטרואידלים כומתו באמצעות ספקטרומטריית מסה עם כרומטוגרפיה נוזלית ברזולוציה גבוהה (high-performance liquid chromatography tandem mass spectrometry). יחסי הסיכויים (odds ratios - ORs) ו- 95% רווח בר סמך (confidence interval - CI) חושבו בעזרת רגרסיה לוגיסטית מותנית.

ריכוזים גבוהים של פרוגסטרון בדם בשלבים המוקדמים של ההריון נקשרו באופן הפוך לסיכון לסרטן שד חיובי ל- ER ול- PRי(ORlog2:י0.64, 95% CI 0.41-1.00), בעוד שרמות טסטוסטרון גבוהות נקשרו באופן ישיר לסיכון לסרטן שד חיובי ל- ER ול- PRי(ORlog2: 1.57, 1.13-2.18). רמות האסטרוגן בשלבים מוקדמים של ההריון לא נמצאו קשורות לסיכון לסרטן שד, פרט לרמות אסטרדיול גבוהות בנוכחות רמות פרוגסטרון נמוכות (פיצול החציון, ביחס לריכוזים נמוכים של שני ההורמונים: OR:י1.87, 1.11-3.16). אף אחד מההורמונים שנבדקו לא נקשר למחלה שלילית ל- ER או ל- PR או למחלה חיובית לשלושת ההורמונים (AR, ER ו- PR).

תוצאות מחקר זה עקביות לדיווחים ממודלים ניסיוניים. רמות פרוגסטרון גבוהות בדם בתחילת ההריון נקשרו לסיכון נמוך לסרטן שד חיובי ל- ER ול- PR, בעוד שרמות טסטוסטרון גבוהות בדם בתחילת ההריון, אשר משקפות ככל הנראה חשיפה טרום-אל-וסת שאינה קשורה להריון, נקשרו לסיכון מוגבר לסרטן שד חיובי ל- ER ו- PR.

מקור: 

Fortner RT, Tolockiene E, Schock H, Oda H, Lakso HÅ, Hallmans G, Kaaks R, Toniolo P, Zeleniuch-Jacquotte A, Grankvist K, Lundin E.
Breast Cancer Res. 2017 Jul 18;19(1):82. doi: 10.1186/s13058-017-0876-8.

Early pregnancy sex steroids during primiparous pregnancies and maternal breast cancer: a nested case-control study in the Northern Sweden Maternity Cohort

נושאים קשורים:  הריון וסרטן שד,  הורמוני מין סטרואידליים,  סטטוס קולטנים להורמונים,  קולטן לאסטרוגן,  קולטן לפרוגסטרון,  קולטן לאנדרגן,  אסטרוגן,  אסטרדיול,  פרוגסטרון,  טסטוסטרון,  מחקרים
תגובות