מחקרים 05.09.2017

אטזוליזומאב כטיפול קו ראשון בסרטן ריאות מתקדם של תאים שאינם קטנים המבטא PD-L1

מטופלים עם סרטן ריאות מתקדם של תאים שאינם קטנים (NSCLC) השיגו הארכת ההישרדות כאשר אטזוליזומאב ניתן כטיפול קו-ראשון

מחקר BIRCH היה מחקר שלב II שנערך במטרה לבחון את היעילות של אטזוליזומאב (Atezolizumab - Tecentriq), נוגדן חד-שבטי אנושי
ל-PD-L1, בטיפול קו ראשון, שני או יותר בסרטן ריאות של תאים שאינם קטנים (non-small-cell lung cancer - NSCLC). משתתפי המחקר נבחרו על בסיס ביטוי PD-L1 בתאי הגידול (tumor cells - TCs) או בתאי מערכת החיסון שהסתננו לגידול (tumor-infiltrating immune cells - ICs).

מטופלים מתאימים היו עם NSCLC מתקדם, ללא גרורות במוח והיו ללא חשיפה לכימותרפיה או לאחר טיפול כימותרפי קו-ראשון או קו-שני בלבד. בנוסף, משתתפי המחקר היו עם גידולים שביטאו PD-L1 בשיעור 5% ומעלה על ידי TCs או ICsי(TC2/3 או IC2/3י[TC אויIC שמבטא PD-L1 בשיעור 5% ומעלה, בהתאמה]), כפי שנבדק במערך אימונוהיסטוכימיה SP142. כל המטופלים קיבלו אטזוליזומאב במינון 1,200 מ"ג בעירוי ורידי אחת לשלושה שבועות. 659 המטופלים שעברו הערכות ליעילות הטיפול חולקו לשלוש עוקבות (cohorts): טיפול קו-ראשון (n=139), טיפול קו-שני (n=268) וטיפול קו-שלישי ומעלה (n=252).

התוצא העיקרי היה שיעור התגובה האובייקטיבית (objective response rate - ORR) שהוערך בסקירה בלתי-תלויה לפי הקריטריונים להערכת תגובה בגידולים מוצקים (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors version 1.1 – RECIST1.1). תוצאים משניים היו חציון משך התגובה, הישרדות ללא התקדמות והישרדות כללית.

מחקר BIRCH השיג את מטרתו העיקרית והוכיח כי אטזוליזומאב הביא
ל-ORR מובהק, בהשוואה לביקורת היסטורית. עם מעקב שנמשך לפחות 12 חודשים, ORR, שהוערך בסקירה בלתי-תלויה, עמד על 18% עד 22% בשלוש העוקבות ו-26% עד 31% בתת-הקבוצה TC3 או IC3; רוב התגובות עדיין נמשכו בעת איסוף הנתונים. התגובות אירעו ללא קשר לסטטוס מוטציות בגנים EGFR או KRAS.

חציון ההישרדות הכללית מהמעקב המעודכן (לפחות 20 חודשי מעקב) עמד על 23.5 חודשים בעוקבת האטזוליזומאב כטיפול קו-ראשון (26.9 חודשים בקרב מטופלים בתתי הקבוצות TC3 או IC3),י15.5 חודשים בעוקבת טיפול הקו השני ו– 13.2 חודשים בעוקבת טיפול הקו השלישי ומעלה. פרופיל הבטיחות היה דומה בשלושת העוקבות ועקבי עם ממצאי מחקרים קודמים שבחנו את בטיחות השימוש באטזוליזומאב כמונותרפיה.

מחקר BIRCH הראה כי קיימת תגובה למונותרפיה עם אטזוליזומאב בקרב מטופלים עם NSCLC מתקדם המבטא PD-L1, עם סבילות טובה לטיפול. סטטוס PD-L1 עשוי לשמש כסמן ביולוגי מנבא לאיתור המטופלים המתאימים ביותר לטיפול באטזוליזומאב עבור NSCLC.

מקור: 

J Clin Oncol. 2017 Jun 13:JCO2016719476. doi: 10.1200/JCO.2016.71.9476. [Epub ahead of print]

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים,  NSCLC,  BIRCH,  אטזוליזומאב,  טסנטריק,  PD-L1,  הישרדות כללית,  חוסם נקודות בקרה,  שיעור תגובה
תגובות