גלולות למניעת הריון 15.10.2017

גלולות המכילות דיאנוגסט ואסטרדיול ולרט יעילות יותר בהשוואה לגלולות משולבות אחרות למניעת הריון

מחקר עוקבה גדול שבחן את יעילות השימוש בגלולות משולבות למניעת הריון מצא כי גלולות שהכילו דיאנוגסט ואסטרדיול ולרט (קלייר) היו יעילות ב- 99% מהמקרים, בהשוואה ל- 97%-98% עם גלולות משולבות אחרות. עם זאת, שיעורי הפוריות לאחר הפסקת נטילת הגלולות היו דומים בין הקבוצות

מחקר INAS-SCORE נערך במטרה להעריך את יעילות השימוש האמיתי בגלולות משולבות למניעת הריון (cOCP) המכילות דיאנוגסט ואסטרדיול ולרט (dienogest/estradiol valerate – DNG/EV - Qlair) והאם לגלולות המכילות DNG/EV יש השפעה שלילית על חזרה לפוריות, בהשוואה ל- cOCPs אחרות.

מחקר INAS-SCORE היה מחקר עוקבה פרוספקטיבי ולא התערבותי שנערך בארצות הברית ושבע מדינות באירופה, וכלל שתי קבוצות חשיפה עיקריות ותת-קבוצת חשיפה אחת: משתמשות חדשות ב- DNG/EV, משתמשות חדשות ב- cOCPs אחרות ותת-קבוצה של משתמשות חדשות ב- cOCPs אחרות המכילות לבונורגסטרל (Levonorgestrel – Microlut, Microgynon). ניתוח משני מתוכנן חקר תוצאי הריון, כולל יעילות הגלולות והריונות לאחר הפסקת נטילת הגלולות. בנוסף הוערכה ההשפעה של גיל, מספר לידות וסוג הגלולות.

50,203 נשים שהשתמשו ב- cOCP היו במעקב במשך 105,761 שנות-אישה. דווחו 677 הריונות בלתי מתוכננים: 451 בארצות הברית ו- 226 באירופה. שיעור כישלון הגלולות באירופה היה 0.5 אירועים לכל 100 שנות אישה (95% רווח בר סמך: 0.4-0.5) ובארצות הברית 1.9 אירועים לכל 100 שנות אישה (1.7-2.1). ההבדלים בהיענות (1.3 הריונות לכל 100 שנות אישה) היו הסיבה ל- 90% מההבדל הגיאוגרפי שנצפה בין ארצות הברית לאירופה. היה שיעור כישלון נמוך יותר עם DNG/EV בהשוואה לגלולות האחרות: 0.9% עם DNG/EV, 2.1% עם cOCPs אחרות ו- 2.8% עם לבונורגסטרל לאחר ארבע שנות שימוש. בסך הכל, 1,167 (2.3%) הפסיקו את השימוש בגלולות בכוונה להיכנס להריון, כאשר 89% מהן הרו תוך שנתיים. לא תועדו הבדלים מובהקים בין קבוצות החשיפה לאחר התאמה לגיל.

גלולות המכילות DNG/EV קשורות ליעילות דומה במסגרת שימוש רגיל, בהשוואה ל- cOCPs אחרות וללבונורגסטרל. לא נמצא הבדל בין עוקבות המחקר מבחינת פוריות לאחר הפסקת השימוש בגלולות.

מקור: 

Eur J Contracept Reprod Health Care. 2017 Feb;22(1):17-23. doi: 10.1080/13625187.2016.1241991. Epub 2016 Oct 17.
Fertility and combined oral contraceptives - unintended pregnancies and planned pregnancies following oral contraceptive use - results from the INAS-SCORE study.
Barnett C1, Hagemann C1, Dinger J2, Do Minh T1, Heinemann K1.

נושאים קשורים:  גלולות למניעת הריון,  גלולות משולבות,  דיאנוגסט ואסטרדיול ולרט,  קלייר,  פוריות,  הריון מתוכנן,  כישלון אמצעי מניעה
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות