התקן תוך רחמי 08.04.2018

הנחת התקן תוך-רחמי המשחרר לבונורגסטרל מיד לאחר הפלה מביא לשיעורים גבוהים יותר של העדר דימום בהשוואה להתקן מנחושת

מחקר שבחן את השימוש בהתקן תוך-רחמי המשחרר לבונורגסטרל (מירנה, ג'יידס) או התקן מנחושת בקרב כ-500 נשים בשלב מוקדם לאחר הפלה, מצא כי ההתקן המשחרר לבונורגסטרל מביא לדפוסי דימום טובים יותר בהשוואה להתקן הנחושת, בעוד ששביעות רצון המטופלות, שיעור המשך הטיפול לאחר חצי שנה ותופעות הלוואי היו דומים עם שני סוגי ההתקנים

מטרת מחקר זה היתה לתאר את דפוסי הדימום (תוצא עיקרי), תופעות הלוואי, שביעות רצון מהטיפול ושיעור המשך השימוש לאחר שישה חודשים בהקשר להנחת התקן תוך-רחמי המשחרר לבונורגסטרל במינון 52 מ"ג (Levonorgestrel-releasing intrauterine system – LNG-IUS; מירנה, ג'יידס) או התקן תוך רחמי מנחושת (copper intrauterine device – Cu-IUD) מיד לאחר הפלה (abortion).

למחקר עוקבה תצפיתי, פרוספקטיבי ורב-מרכזי זה גויסו נשים בריאות בגילאי 18 ומעלה שעברו הנחת IUS-LNG או Cu-IUD מייד לאחר הפלה כירורגית בשליש הראשון להריון והיו במעקב במשך עד שישה חודשים. דפוס הדימום הושג באמצעות יומני דימום שמילאו המטופלות על בסיס יומיומי.

משנת 2013 עד 2014 גויסו 512 נשים מתשעה מרכזים רפואיים בסין (IUS-LNG:י312 מטופלות, חציון גיל: 32.0; Cu-IUD:י200 מטופלות, חציון גיל: 30.0). IUS-LNG הביא למספר נמוך יותר באופן מובהק של ימים עם דימום/הכתמה בתקופת הייחוס השנייה של 90 ימים, בהשוואה ל-Cu-IUD (חציון: 14.5 בהשוואה ל-18.0 ימים, p<0.0001). שיעור האל-וסת (amenorrhea; העדר דימום/הכתמה במהלך כל תקופת הייחוס השנייה של 90 ימים) ושיעור העדר דימום וסתי (ללא ימי דימום בתקופה הייחוס השנייה של 90 ימים) היו גבוהים יותר באופן מובהק עם IUS-LNG בהשוואה ל-Cu-IUDי(13.9% בהשוואה ל-0% ו-39.5% בהשוואה ל-0%; p<0.001 עבור שניהם).

העדר כאבי וסת (dysmenorrhea) היה נפוץ יותר במהלך המעקב בקרב מטופלות שהשתמשו ב-IUS-LNG בהשוואה ל-Cu-IUDי(81.2% בהשוואה ל-76%, p=0.0047). שני הטיפולים הביאו לשיעורים גבוהים של שביעות רצון בקרב המטופלות בביקורי המעקב ורובן המשיכו בטיפול. שיעורי תופעות הלוואי (כגון דימום וסתי מועט ואל-וסת) היו 77.2% ו-44.5% עם IUS-LNG ו- Cu-IUDי(p<0.0001), בהתאמה.

הנחת LNG-IUS (מירנה, ג'יידס) לאחר הפלה מביאה לדפוסי דימום טובים יותר ולהפחתת הדימום ושיעורי דימום וסתי מועט, אך עם פרופיל בטיחות דומה בהשוואה ל-Cu-IUD.

מקור: 

Bleeding pattern difference between levonorgestrel intrauterine system and copper intrauterine devices inserted immediately post-abortion: a multicenter, prospective, observational cohort study in Chinese women.
Curr Med Res Opin. 2018 Feb 7:1-8. doi: 10.1080/03007995.2017.1421919. [Epub ahead of print]

נושאים קשורים:  התקן תוך רחמי,  לבונורגסטרל,  ג'יידס,  Jaydess,  LNG-IUS,  התקן תוך רחמי מנחושת,  הפלה,  דימום וסתי,  אל וסת,  מיעוט דימום וסתי,  שביעות רצון,  מחקרים
תגובות
 
18.04.2018, 14:53

אנא שימו לב!!!!! התקן הנחושת המדובר בכתבה איננו בלרין!!!
מדובר בהתקן T כלשהו. התקן הבלרין הוא התקן ישראלי שצורתו כדורית, ולא בוצע עמו כל ניסוי בסין