סרטן ריאה 20.06.2018

Atezolizumab לטיפול קו ראשון לסרטן ריאה מסוג תאים לא קטנים

השפעת תוספת atezolizumab ל-bevacizumab וכימותרפיה על הישרדות מטופלים עם סרטן ריאה גרותי מסוג תאים לא קטנים (NSCLC) לא קשקשיים

תכונות הרג תאי הסרטן של atezolizumab (טסנטריק - Tecentriq) עשויות להיות מוגברות על ידי חסימת הדיכוי החיסוני הנגרם מ-VEGFי- vascular endothelial growth factor ע"י bevacizumab (אווסטין – Avastin). מחקר חדש זה הינו מחקר תווית פתוחה, פאזה 3, שהעריך מתן atezolizumab, bevacizumab וכימותרפיה למטופלים עם סרטן ריאה מסוג תאים לא קטנים לא קשקשיים (NSCLC, nonsquamous non–small-cell lung cancer) שלא קיבלו כימותרפיה בעבר.

במחקר הנוכחי, המטופלים חולקו אקראית לקבלת atezolizumab, יcarboplatin ו-paclitaxelי(ACP)י; bevacizumab , carboplatin ו-paclitaxelי(BCP) ; או atezolizumab ו-BCPי(ABCP) כל שלושה שבועות למשך 4 או 6 מחזורים, ולאחר מכן טיפול אחזקה עם atezolizumab, יbevacizumab או שניהם.

שני התוצאים הראשוניים היו הישרדות ללא התקדמות המחלה לפי הערכת החוקר גם בקרב מטופלים לפי אוכלוסיית כוונה לטפל עם גנוטיפ Wild type (אוכלוסיית WT; מטופלים עם שינויים גנטיים ב-EGFR או ALK לא נכללו) ובקרב מטופלים באוכלוסיית ה-WT שהיו בעלי ביטוי גבוה של חתימה גנטית effector T-cell - Teff בגידול (אוכלוסיית WT עם Teff גבוה) והישרדות כללית באוכלוסיית WT. קבוצת ה-ABCP הושוותה עם קבוצת ה-BCP לפי שקבוצת ה-ACP הושוותה עם קבוצת ה-BCP.

באוכלוסיית WT קבוצת מטופלים (356) חולקו לקבלת ABCP ולקבוצת (336) BCP. הישרדות ללא התקדמות המחלה החציונית היתה ארוכה יותר בקבוצת ה-ABCP - בהשוואה לקבוצת ה-BCPי- 8.3 חודשים מול 6.8 חודשים; Hazard ratio להתקדמות המחלה או תמותה (0.62; 95%CI 0.52-0.74 p<0.001).

הערכים התואמים באוכלוסיית WT עם Teff גבוה היו 11.3 חודשים ו-6.8 חודשים (Hazard ratio 0.51 ; 95%CI 0.38-0.68 ; p<0.001). הישרדות ללא התקדמות המחלה היתה ארוכה יותר גם בקבוצת ה-ABCP בהשוואה לקבוצת ה-BCP בסך האוכלוסייה לפי כוונה לטפל (כולל מטופלים עם שינויים גנטיים ב-EGFR ו-ALK) ובקרב מטופלים עם ביטוי PD-L1י(programmed death ligand 1) נמוך או שלילי, בקרב מטופלים עם חתימה גנטית Teff נמוכה ובקרב מטופלים עם גרורות בכבד.

הישרדות כללית חציונית בקרב מטופלים באוכלוסיית WT הייתה ארוכה יותר בקבוצת ה-ABCP בהשוואה לקבוצת BCPי(19.2 חודשים בהשוואה ל-14.7 חודשים; Hazard ratio לתמותה 0.78 ; 95%CI 0.64-0.96 ; p=0.02). פרופיל הבטיחות של ABCP היו עקבי עם דיווחים קודמים בנוגע לסיכוני בטיחות של התרופות בנפרד.

הוספת atezolizumab ל-evacizumab וכימותרפיה שיפרה משמעותית הישרדות ללא התקדמות המחלה והישרדות כללית בקרב מטופלים עם סרטן ריאה מסוג תאים לא קטנים לא קשקשיים גרורתי, ללא תלות בביטוי PD-L1 וסטטוס גנטי של EGFR ו-ALK.

מקור:

Atezolizumab for First-Line Treatment of Metastatic Nonsquamous NSCLC. New England Journal of Medicine. 2018 June 4.

ערכה: ד"ר נועה יקירביץ אמיר

נושאים קשורים:  מחקרים,  atezolizumab,  טסנטריק,  Tecentriq,  bevacizumab,  אווסטין,  Avastin,  NSCLC,  סרטן ריאה,  PD-L1
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות