פרפור פרוזדורים 24.07.2018

אפיקסבן (אליקוויס) יעיל ובטוח יותר מוורפרין במניעת שבץ ותסחיפים

מחקר גדול שנערך ביפן אישר כי אפיקסבן (אליקוויס) נקשר לסיכונים נמוכים יותר של שבץ או תסחיף ודימום בהשוואה לוורפרין (קומדין) בקרב מטופלים עם פרפור פרוזדורים שאינו ממקור מסתמי

מטרת מחקר זה היתה לחקור את הסיכון לאירועי דימום ושבץ/תסחיף מערכתי בקרב מטופלים יפנים עם פרפור פרוזדורים שאינו ממקור מסתמי (non-valvular atrial fibrillation – NVAF), עם התמקדות במינון ההתחלתי של אפיקסבן (Apixaban- Eliquis) וגיל המטופל.

מחקר עוקבה רטרוספקטיבי זה השתמש בגיליונות רפואיים אלקטרוניים ללא זיהוי, על בסיס נתוני תביעות מ- 314 בתי חולים המספקים שירותי חירום ביפן. מטופלים עם NVAF שהחלו לראשונה טיפול בוורפרין (Warfarin - Coumadin) או אפיקסבן, ללא מרשמים ב-180 הימים לפני הכניסה למחקר, נמצאו מתאימים. המטופלים הוקצו לקבלת וורפרין או אפיקסבן במינון 5 או 2.5 מ"ג פעמיים ביום (BID). התאמת ציוני זיקה אחד לאחר שימשה לאיזון מאפייני המטופלים בין אפיקסבן לוורפרין.

מבין 31,006 מטופלים מתאימים, 11,972 זוגות מתואמים אותרו עבור אפיקסבן לעומת וורפרין. הגיל הממוצע ± סטיית תקן היה 77.7 ± 10.0 ו- 77.6 ± 10.0 שנים וממוצע הציון בסולם CHADS2 (הערכת הסיכון המרובד לשבץ במטופלים עם AF) היה 2.2 ± 1.4 ו-2.2 ± 1.4 עבור וורפרין ואפיקסבן, בהתאמה.
בעוקבת האפיקסבן, 39.4% מהמטופלים קיבלו את המינון הסטנדרטי (5 מ"ג BID) ו-60.6% קיבלו את המינון הנמוך (2.5 מ"ג BID). שיעורי ההיארעות (אירועים עבור 100 שנות-אדם) של דימום כבד היו 3.7 ו-23.1, של דימום כלשהו – 3.1 ו-2.5 ושל שבץ/תסחיף מערכתי – 18.6 ו-2.0, עבור עוקבות הוורפרין והאפיקסבן, בהתאמה. אפיקסבן נקשר לסיכון נמוך יותר באופן מובהק לכל דימום שהוא (יחס סיכון [hazard ratio – HR]:י0.809, 95% רווח בר סמך: 0.731-0.895; p<0.001), דימום כבד (HR: 0.655, 0.505-0.849; p=0.001) ושבץ/תסחיף מערכתי (HR: 0.637, 0.478-0.850; p=0.002).

נתוני התצפית ממסגרת קלינית מאמתים באופן מקיף את תוצאות הבטיחות והיעילות של מחקרי ציר מבוקרים עם הקצאה אקראית של אפיקסבן (אליקוויס) במניעת שבץ בקרב מטופלים עם NVAF.

מקור: 

Curr Med Res Opin. 2018 May 30:1-8. doi: 10.1080/03007995.2018.1478282. [Epub ahead of print]
Safety and effectiveness of apixaban in comparison to warfarin in patients with nonvalvular atrialfibrillation: a propensity-matched analysis from Japanese administrative claims data.
Kohsaka S1, Katada J2, Saito K3, Terayama Y4.

נושאים קשורים:  מחקרים,  פרפור שאינו ממקור מסתמי,  וורפרין.,  קומדין,  אפיקסבן,  אליקוויס,  שבץ,  תסחיף מערכתי,  דימום,  דימום כבד