סרטן ערמונית 26.11.2018

שרידות ללא התקדמות מחלה רדיולוגית הינה תוצא משמעותי בסרטן ערמונית גרורתי

במסגרת מחקר פאזה 3 זה החוקרים ביצעו אנליזות רגישות באמצעות מדדים אחרים של התקדמות מחלה

צילום מיקרוסקופי של סרטן הערמונית (צילום: ויקיפדיה)
צילום מיקרוסקופי של סרטן הערמונית (צילום: ויקיפדיה)

פיתוח תרופות לסרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס הוגבל על ידי היעדר תוצאים קליניים רלוונטיים שנבדקו במחקרים מלבד שרידות כוללת (overall survival-OS). שרידות ללא התקדמות מחלה רדיולוגית (radiographic progression-free survival-rPFS) שהוגדרה במסגרת מחקר ה-Prostate Cancer Clinical Trials Working Group 2י(PCWG2) מועמדת להיות תוצא בעל משמעות קלינית עבור המטופלים.

מטרת המחקר הייתה להדגים את האיתנות של הגדרות ה-PCWG2 ולבחון את הקשר בין rPFS ו-OS.

מחקר זה היה מחקר פאזה 3, אקראי, כפול-סמיות, מבוקר קבוצת ביקורת בהשתתפות 1,717 גברים נאיביים לטיפול קודם עם סרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס בין ספטמבר 2010 לספטמבר 2012. אנליזת הנתונים בוצעה בנובמבר 2016.

המשתתפים חולקו באופן אקראי ביחס של 1:1 לקבל אנזלוטמיד במינון 160 מ"ג או טיפול אינבו עד התקדמות מחלה רדיולוגית, אירוע מערב שלד או התחלה של כימותרפיה ציטוטוקסית או תרופה ניסיונית לסרטן ערמונית.

במסגרת המחקר בוצעה אנליזת רגישות של rPFS מוערכת על ידי חוקר באמצעות נתוני ה-rPFS הסופיים (439 אירועים; אנליזה 1) ונתוני OS ביניים (540 אירועים; אנליזה 2). אנליזות רגישות נוספות באמצעות rPFS מנתוני ה-rPFS הסופיים העריכו את ההשפעה של אירועים המערבים שלד (אנליזה 3), התקדמות קלינית (אנליזה 4) או אישוש של התקדמות מחלה של רקמות רכות (אנליזה 5) וכל מקרי התמותה ללא תלות בזמן הפסקת הטיפול (אנליזה 6). קורלציה בין rPFS ושרידות כוללת חושבה באמצעות Spearman ρ ו- Kendall τ באמצעות Clayton copula.

החוקרים מצאו כי  ב-1,717 גברים (גיל ממוצע, 72.0 [טווח, 43.0-93.0] שנים בקבוצת הטיפול ו-71.0 [42.0-93.0] שנים בקבוצת האינבו), אנזלוטמיד הפחיתה באופן מובהק סיכון להתקדמות רדיולוגית או תמותה בכל אנליזות הרגישות עם יחס של 0.22  עבור אנליזה 1 (רווח בר-סמך 95%: 0.18-0.27), 0.31 עבור אנליזה 2 (0.27-0.35), 0.21 עבור אנליזה 3 (0.18-0.26), 0.21 עבור אנליזה 4 (0.17-0.26), 0.23 עבור אנליזה 5 (0.19-0.30) ו-0.23 עבור אנליזה 6 (0.19-0.30) (p<0.001 עבור כלל התוצאים). הקורלציה בין rPFS ל-OS במטופלים אשר קיבלו אנזלוטמיד הייתה 0.89 (0.86-0.92) לפי Spearman ρ ו-0.72 (0.68-0.77) לפי - Kendall τ.

החוקרים מסכמים כי אנליזות רגישות שבוצעו במסגרת מחקר ה-PREVAIL הדגימו את האיתנות של הגדרות ה-PCWG rPFS באמצעות מדדים אחרים של התקדמות מחלה. נמצא כי ישנו מתאם בין הערכת חוקר להערכה מרכזית וקשר חיובי בין rPFS לשרידות כוללת בקרב מטופלים שקיבלו אנזולטמיד.

מקור: 

Rathkopf, D.E. et al. JAMA Oncology. 4(5), 694

נושאים קשורים:  סרטן ערמונית,  שרידות ללא התקדמות מחלה רדיולוגית,  שרידות כללית,  אנזלוטמיד,  אנליזת רגישות,  מחקרים