לימפומה שאינה הודג'קין 13.12.2018

האם סריקת PET יכולה לנבא תוצאי טיפולים בלימפומה שאינה הודג'קין?

האם הגברת טיפול במטופלים עם לימפומה אגרסיבית שאינה הודג'קין על בסיס סריקת ה-PET מביאה לשיפור בתוצאים?

לימפומה שאינה הודג'קין. אילוסטרציה

כיום משתמשים ב-PET - positron emission tomography עם fluorodeoxyglucose על מנת לנבא את התוצאים עבור מטופלים המאובחנים בלימפומה אגרסיבית שאינה הודג'קין. מטרת החוקרים הייתה לבדוק האם בדיקת ה-PET יכולה להנחות את הטיפול עבור חולים שמטופלים עם פרוטוקול CHOPי(cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine ו-prednisone).

במחקר השתתפו מטופלים עם אבחנה חדשה של לימפומה חיובית ל-CD-20 אשר קיבלו שני מחזורים של CHOP עם תוספת rituximabי(R-CHOP) ולאחר מכן עברו סריקת PET שהוערכה באמצעות שיטת ΔSUVmax.

מטופלים עם סריקת PET חיובית חולקו באופן אקראי לקבוצה שקיבלה שישה מחזורים נוספים של R-CHOP ולקבוצה שקיבלה פרוטוקול טיפול אינטנסיבי של לימפומה מסוג בורקיט. מטופלים עם סריקת PET שלילית ולימפומה חיובית ל-CD20 חולקו באופן אקראי לקבוצה שקיבלה ארבעה מחזורים נוספים של R-CHOP או לקבוצה עם אותו טיפול בתוספת של שתי מנות rituximab. נקודת הסיום הראשית הייתה זמן שרידות ללא אירועים שהוערך באמצעות מבחן log-rank.

מתוך 862 מטופלים שקיבלו טיפול סריקת ה-PET הייתה חיובית בקרב 108 (12.5%) מטופלים ושלילית בקרב 754 (87.5%) מטופלים, עם הבדלים מובהקים סטטיסטית בזמן השרידות ללא אירועים ובשרידות הכוללת. מתוך המטופלים עם סריקת PET חיובית, 52 מטופלים קיבלו הקצאה אקראית לקבל R-CHOP ו-56 לקבל טיפול בלימפומה מסוג בורקיט ושיעורי השרידות ללא אירועים במהלך שנתיים היו 42.0% (רווח בר סמך 95%: 28.2%-55.2%) ו-31.6% (רווח בר סמך 95%: 19.3%-44.6%), בהתאמה (יחס הסיכונים – 1.501 [רווח בר סמך 95%: 0.896-2.514]; P=0.1229). תוצאות המחקר הראו שפרוטוקול הטיפול בלימפומה מסוג בורקיט היה רעיל יותר באופן מובהק.

מתוך 754 מטופלים עם סריקת PET שלילית, 255 קיבלו הקצאה אקראית (129 קיבלו R-CHOP ו-126 קיבלו R-CHOP עם תוספת rituximab). שיעורי השרידות ללא אירועים היו 76.4% (רווח בר סמך 95%: 68.0%-82.8%) ו-73.5% (רווח בר סמך 64.8%-80.4%), בהתאמה (יחס הסיכונים- 1.048 [רווח בר סמך 95%: 0.684-1.606]; P= 0.8305). כמו כן, נמצא שחיזוי התוצאים באמצעות PET בלתי תלוי ב-international Prognostic Index. התוצאות בתת הקבוצה של לימפומה דיפוזית של תאי B גדולים היו דומות לאלה שנצפו בקבוצה הכללית.

מסקנות המחקר הראו שסריקת PET הצליחה לנבא את השרידות של מטופלים שאובחנו בלימפומה אגרסיבית וטופלו עם R-CHOP. בנוסף, החוקרים הסיקו שהגברת הטיפול על בסיס סריקת ה-PET לא הביאה לשיפור בתוצאים.

מקור: 

Duhrsen, U. et al. (2018) Journal of Clinical Oncology 36,20.

נושאים קשורים:  מחקרים,  לימפומה,  R-CHOP,  שרידות ללא אירועים,  סריקת PET
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות